Ochrona fizyczna oraz monitoring 

 

 

Zamawiający

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web www.muzyczny.org,

adres e-mail d.kruszyniak@muzyczny.org

tel. 58 785 58 71, w godz. 10.00-14.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa:

Ochrony fizycznej osób, mienia oraz monitoring obiektów Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Plac Grunwaldzki 1

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2017r.

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, Gdynia, Sekretariat, pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-15.00) do dnia 24.09.2015r. do godz. 10.00

 

Załączniki

SWIZ ochrona.doc

Data: 2015-09-17 18:48:56 Rozmiar: 151k Format: .doc Pobierz

zał nr 1 formularz ofertowy.doc

Data: 2015-09-23 15:36:58 Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

zał nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków.doc

Data: 2015-09-17 18:49:09 Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz

zał nr 3 ośw. o braku podstaw do wykluczenia.doc

Data: 2015-09-17 18:49:18 Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

zał nr 4 ośw. w zakresie art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp.doc

Data: 2015-09-17 18:49:24 Rozmiar: 36.5k Format: .doc Pobierz

zał nr 5 wykaz usług.doc

Data: 2015-09-17 18:49:34 Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

zał nr 6 wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc

Data: 2015-09-17 18:49:42 Rozmiar: 45.5k Format: .doc Pobierz

zał nr 7 wyk podw.doc

Data: 2015-09-17 18:49:48 Rozmiar: 32k Format: .doc Pobierz

zał nr 8 wzór umowy.pdf

Data: 2015-09-22 11:46:30 Rozmiar: 210.62k Format: .pdf Pobierz

pytanie nr 1.jpg

Data: 2015-09-22 11:59:09 Rozmiar: 1.65M Format: .jpg Pobierz

pytanie nr 2.jpg

Data: 2015-09-22 11:59:24 Rozmiar: 1.36M Format: .jpg Pobierz

Pytanie nr 3.jpg

Data: 2015-09-22 14:14:24 Rozmiar: 1.68M Format: .jpg Pobierz

Pytanie nr 3 (2str.).jpg

Data: 2015-09-22 14:14:29 Rozmiar: 1.57M Format: .jpg Pobierz

Modyfikacja SIWZ.jpg

Data: 2015-09-23 15:36:46 Rozmiar: 1.44M Format: .jpg Pobierz

Modyfikacja SIWZ II (2).jpg

Data: 2015-09-23 15:36:50 Rozmiar: 1.37M Format: .jpg Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty.jpg

Data: 2015-11-24 18:42:48 Rozmiar: 1.78M Format: .jpg Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty str.2.jpg

Data: 2015-11-24 18:43:07 Rozmiar: 1.6M Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 658
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Kosiła
Czas wytworzenia: 2015-09-17 18:19:52
Czas publikacji: 2015-11-24 18:55:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak