Dostawa, montaż i uruchomienie profesjonalnego zestawu mikrofonów bezprzewodowych opartych na cyfrowej transmisji radiowej 

 

 

Zamawiający:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web: www.muzyczny.org

adres e-mail: d.kruszyniak@muzyczny.org

tel. 58 785-58-71 w godz. 10.00-14.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości poniżej 134 000 euro

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Dostawa, montaż i uruchomienie profesjonalnego zestawu mikrofonów bezprzewodowych opartych na cyfrowej transmisji radiowej

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - 30.11.2015r.

 

Ofert należy składać w siedzibie zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, Gdynia, Sekretariat - pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-15.00) do dnia 13.11.2015r. do godz.10.00

 

 

 

Załączniki

SWIZ akustyka mikroporty.doc

Data: 2015-11-06 14:52:27 Rozmiar: 118.5k Format: .doc Pobierz

zał nr 1 opis przedmiotu zamówienia.doc

Data: 2015-11-06 14:52:35 Rozmiar: 80.5k Format: .doc Pobierz

zał nr 2 formularz ofertowy.doc

Data: 2015-11-06 14:52:40 Rozmiar: 30.5k Format: .doc Pobierz

zał nr 3 oświadcznie art.22.doc

Data: 2015-11-06 14:52:49 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

zał nr 4 Wzór umowy .pdf

Data: 2015-11-06 14:52:54 Rozmiar: 190.75k Format: .pdf Pobierz

zał nr 5 wykaz dostaw.doc

Data: 2015-11-06 14:52:59 Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

zał nr 6 Wyk podwyk.doc

Data: 2015-11-06 14:53:06 Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie.pdf

Data: 2015-11-09 14:27:29 Rozmiar: 227.82k Format: .pdf Pobierz

Zmiana załącznika do SIWZ.pdf

Data: 2015-11-09 15:18:29 Rozmiar: 290.36k Format: .pdf Pobierz

zał nr 1 opis przedmiotu zamówienia - zmieniony.pdf

Data: 2015-11-09 15:18:51 Rozmiar: 429.25k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty.jpg

Data: 2015-11-26 10:00:13 Rozmiar: 1.45M Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 417
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Kosiła
Czas wytworzenia: 2015-11-06 14:53:04
Czas publikacji: 2015-11-26 10:13:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak