Dostawa bonów towarowych  

 

 

Zamawiający

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web www.muzyczny.org,

adres e-mail d.kruszyniak@muzyczny.org

tel. 58 785 58 71, w godz. 10.00-14.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Dostawa bonów towarowych dla pracowników Teatru Muzycznego w Gdyni

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - 5 dni od dnia podpisania umowy

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, Gdynia, Sekretariat, pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-15.00) do dnia 27.11.2015r. do godz. 10.00

 

Załączniki

Ogłoszenie.pdf

Data: 2015-11-20 10:44:48 Rozmiar: 262.63k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2015-11-20 10:45:05 Rozmiar: 325.89k Format: .pdf Pobierz

zał nr 1 formularz ofertowy.doc

Data: 2015-11-20 10:45:23 Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

zał nr 2 oświadcznie o spełnianiu warunków.doc

Data: 2015-11-20 10:45:23 Rozmiar: 26.5k Format: .doc Pobierz

zał nr 4 ośw. w zakresie art.24 ust.2 pkt.5 Pzp.doc

Data: 2015-11-20 10:45:23 Rozmiar: 34k Format: .doc Pobierz

zał nr 5 wykaz dostaw.doc

Data: 2015-11-20 10:45:23 Rozmiar: 39.5k Format: .doc Pobierz

zał nr 6 wzór umowy.pdf

Data: 2015-11-20 10:46:23 Rozmiar: 146.97k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 3 ośw. o braku podstaw do wykluczenia.doc

Data: 2015-11-20 10:46:58 Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty.jpg

Data: 2015-11-30 12:49:37 Rozmiar: 1.71M Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 387
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Kosiła
Czas wytworzenia: 2015-11-20 10:52:06
Czas publikacji: 2015-11-30 13:03:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak