Dostawa, montaż i uruchomienie nowoczesnego dousznego systemu odsłuchu bezprzewodowego dla wokalistów oraz dostawa wielośladowego, twardodyskowego rejestratora/odtwarzacza cyfrowego 

 

 

 

Zamawiający:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web: www.muzyczny.org

adres e-mail: d.kruszyniak@muzyczny.org

tel. 58 785-58-71 w godz. 10.00-14.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości poniżej 209 000 euro

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Dostawa, montaż i uruchomienie nowoczesnego dousznego systemu odsłuchu bezprzewodowego dla wokalistów oraz dostawa wielośladowego, twardodyskowego rejestratora/odtwarzacza cyfrowego

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - 25.07.2016r.

 

Ofert należy składać w siedzibie zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, Gdynia, Sekretariat - pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-14.00) do dnia 11.07.2016r. do godz.10.00

 

Załączniki

Ogłoszenie.pdf

Data: 2016-07-01 19:58:24 Rozmiar: 267.13k Format: .pdf Pobierz

SIWZ Nowoczesny douszny system odsłuchu bezprzewodowego. Wielośladowy, twardodyskowy rejestrator-odtwarzacz cyfrowy.pdf

Data: 2016-07-01 19:58:24 Rozmiar: 387.7k Format: .pdf Pobierz

zał nr 1 opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2016-07-01 19:58:24 Rozmiar: 182.33k Format: .pdf Pobierz

zał nr 2 formularz ofertowy.doc

Data: 2016-07-01 19:58:24 Rozmiar: 31k Format: .doc Pobierz

zał nr 3 oświadcznie art.22.doc

Data: 2016-07-01 19:58:24 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

zał nr 5 wykaz dostaw.doc

Data: 2016-07-01 19:58:24 Rozmiar: 42.5k Format: .doc Pobierz

zał nr 6 wyk podwyk.doc

Data: 2016-07-01 19:58:24 Rozmiar: 29k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4 wzór umowy.pdf

Data: 2016-07-01 19:58:24 Rozmiar: 180.12k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty.jpg

Data: 2016-07-12 15:33:11 Rozmiar: 673.25k Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 180
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Kosiła
Czas wytworzenia: 2016-07-01 19:51:39
Czas publikacji: 2016-07-12 15:33:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak