Dostawa bonów towarowych 21.11.2016 r. 

 

 

Zamawiający:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web: www.muzyczny.org

adres e-mail: d.kruszyniak@muzyczny.org

tel. 58 785-58-71 w godz. 8.00-15.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości poniżej 209 000 euro

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Dostawa bonów towarowych dla pracowników Teatru

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - 5 dni od podpisania umowy

 

Ofert należy składać w siedzibie zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Sekretariat - pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-15.00) do dnia 29.11.2016r. do godz.10.00

 

Załączniki

zał nr 6 wzór umowy.pdf

Data: 2016-11-21 21:06:43 Rozmiar: 148.11k Format: .pdf Pobierz

zał nr 5 wykaz dostaw.pdf

Data: 2016-11-21 21:06:43 Rozmiar: 181.8k Format: .pdf Pobierz

SIWZ .pdf

Data: 2016-11-21 21:06:43 Rozmiar: 559.08k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie.pdf

Data: 2016-11-21 21:06:43 Rozmiar: 273.72k Format: .pdf Pobierz

zał nr 3 oświadcznie o spełnianiu warunków.pdf

Data: 2016-11-21 21:06:43 Rozmiar: 175.63k Format: .pdf Pobierz

zał nr 4 ośw w zakresie art.24 ust.1 pkt 23 Pzp.pdf

Data: 2016-11-21 21:06:43 Rozmiar: 166.47k Format: .pdf Pobierz

zał nr 1 formularz ofertowy.pdf

Data: 2016-11-21 21:06:43 Rozmiar: 156.1k Format: .pdf Pobierz

zał nr 2 ośw. o braku podstaw do wykluczenia.pdf

Data: 2016-11-21 21:06:43 Rozmiar: 257.46k Format: .pdf Pobierz

Informacje z otwarcia ofert.jpg

Data: 2016-11-29 16:38:30 Rozmiar: 28.93k Format: .jpg Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty.docx.jpg

Data: 2016-12-01 12:36:03 Rozmiar: 1.26M Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 210
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Mateusz Gigiewicz
Czas wytworzenia: 2016-11-21 20:38:58
Czas publikacji: 2016-12-06 17:07:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak