Przebudowa klatki schodowej K-12 pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przebudowa pomieszczeń sanitarnych Teatru Muzycznego w Gdyni 28.11.2016r. 

 

 

Zamawiający:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web: www.muzyczny.org

adres e-mail: d.kruszyniak@muzyczny.org

tel. 58 785-58-71 w godz. 8.00-15.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości poniżej 209 000 euro

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:

Przebudowa klatki schodowej K-12 pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przebudowa pomieszczeń sanitarnych Teatru Muzycznego w Gdyni

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 03.03.2017r.

 

Ofert należy składać w siedzibie zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Sekretariat - pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-15.00) do dnia 12.12.2016r. do godz.10.00

 

Załączniki

Ogłoszenie.pdf

Data: 2016-11-28 20:13:21 Rozmiar: 254.4k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2016-11-28 20:13:21 Rozmiar: 527.14k Format: .pdf Pobierz

zał nr 8 wzór umowy.pdf

Data: 2016-11-28 20:13:21 Rozmiar: 274.86k Format: .pdf Pobierz

zał nr 7 formularz ofertowy.pdf

Data: 2016-11-28 20:13:21 Rozmiar: 299.68k Format: .pdf Pobierz

zał nr 2 wykaz robót budowlanych i dostaw oraz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf

Data: 2016-11-28 20:13:21 Rozmiar: 303.74k Format: .pdf Pobierz

zał nr 6 oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej.pdf

Data: 2016-11-28 20:13:21 Rozmiar: 212.72k Format: .pdf Pobierz

zał nr 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf

Data: 2016-11-28 20:13:21 Rozmiar: 258.81k Format: .pdf Pobierz

zał nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ PRZEDMIARY ROBÓT.zip

Data: 2016-11-28 20:13:21 Rozmiar: 5.49M Format: .zip Pobierz

zał nr 9 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.zip

Data: 2016-11-28 20:13:21 Rozmiar: 13.97M Format: .zip Pobierz

zał nr 4 oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2016-11-28 20:13:21 Rozmiar: 262.19k Format: .pdf Pobierz

zał nr 3 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf

Data: 2016-11-28 20:13:21 Rozmiar: 353.31k Format: .pdf Pobierz

zmiana załącznika nr 7 formularz ofertowy.pdf

Data: 2016-11-29 15:12:50 Rozmiar: 302.26k Format: .pdf Pobierz

Załącznik do odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr2.pdf

Data: 2016-12-06 16:57:23 Rozmiar: 2.07M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 3.pdf

Data: 2016-12-06 16:57:23 Rozmiar: 334.91k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 3.pdf

Data: 2016-12-06 16:57:23 Rozmiar: 338.99k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na pytania do SIWZ.jpg

Data: 2016-12-07 10:53:12 Rozmiar: 858.68k Format: .jpg Pobierz

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr2.jpg

Data: 2016-12-07 10:53:12 Rozmiar: 1.15M Format: .jpg Pobierz

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr2 c.d.jpg

Data: 2016-12-07 10:53:12 Rozmiar: 735.78k Format: .jpg Pobierz

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr3.jpg

Data: 2016-12-07 10:53:12 Rozmiar: 888.06k Format: .jpg Pobierz

Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 4.pdf

Data: 2016-12-08 15:21:16 Rozmiar: 334.91k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 4.pdf

Data: 2016-12-08 15:21:16 Rozmiar: 339.09k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 4.pdf

Data: 2016-12-08 15:21:16 Rozmiar: 175.42k Format: .pdf Pobierz

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr4.jpg

Data: 2016-12-08 15:21:16 Rozmiar: 1.24M Format: .jpg Pobierz

Informcja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2016-12-12 17:09:04 Rozmiar: 228.7k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

Data: 2016-12-20 16:19:57 Rozmiar: 2.86M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 366
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Kosiła
Czas wytworzenia: 2016-11-28 20:00:07
Czas publikacji: 2016-12-20 16:19:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak