Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń na potrzeby rozbudowy systemu nagłośnienia frontalnego widowni Sceny Kameralnej wraz dostawą i uruchomieniem oprogramowania sterującego, Dostawa urządzeń na potrzeby rozbudowy systemu nagłośnienia monitorowego sceny, Dostawa mikrofonów nagłownych, integracja dostarczonych urządzeń z urządzeniami istniejącymi 

 

 

 

Zamawiający:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web: www.muzyczny.org

adres e-mail: d.kruszyniak@muzyczny.org

tel. 58 785-58-71 w godz. 8.00-15.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości poniżej 209 000 euro

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy:

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń na potrzeby rozbudowy systemu nagłośnienia frontalnego widowni Sceny Kameralnej wraz dostawą i uruchomieniem oprogramowania sterującego, Dostawa urządzeń na potrzeby rozbudowy systemu nagłośnienia monitorowego sceny, Dostawa mikrofonów nagłownych, integracja dostarczonych urządzeń z urządzeniami istniejącymi.

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - 7 dni od daty zawarcia umowy

 

Ofert należy składać w siedzibie zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Sekretariat - pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-15.00) do dnia 07.04.2017r. do godz.10.00

 

Załączniki

SIWZ.pdf

Data: 2017-03-30 13:55:22 Rozmiar: 390.05k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie.pdf

Data: 2017-03-30 13:55:22 Rozmiar: 350.4k Format: .pdf Pobierz

zał nr 2 wykaz dostaw.pdf

Data: 2017-03-30 13:55:22 Rozmiar: 209.47k Format: .pdf Pobierz

zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2017-03-30 13:55:22 Rozmiar: 228.98k Format: .pdf Pobierz

zał nr 8 wzór umowy.pdf

Data: 2017-03-30 13:55:22 Rozmiar: 176.84k Format: .pdf Pobierz

zał nr 3 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf

Data: 2017-03-30 13:55:22 Rozmiar: 344.52k Format: .pdf Pobierz

zał nr 7 formularz ofertowy.pdf

Data: 2017-03-30 13:55:22 Rozmiar: 328.02k Format: .pdf Pobierz

zał nr 6 oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej.pdf

Data: 2017-03-30 13:55:22 Rozmiar: 213.34k Format: .pdf Pobierz

zał nr 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf

Data: 2017-03-30 13:55:22 Rozmiar: 259.08k Format: .pdf Pobierz

zał nr 4 oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2017-03-30 13:55:22 Rozmiar: 182.05k Format: .pdf Pobierz

Informcja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-04-07 14:52:35 Rozmiar: 214.59k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty.jpg

Data: 2017-04-10 14:38:25 Rozmiar: 1.44M Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 222
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Kosiła
Czas wytworzenia: 2017-03-30 13:55:22
Czas publikacji: 2017-04-10 14:38:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak