Dostawa bonów towarowych 

 
 

Zamawiający:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web: www.muzyczny.org

adres e-mail: d.kruszyniak@muzyczny.org

tel. 58 785-58-71 w godz. 8.00-15.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości poniżej 209 000 euro

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Dostawa bonów towarowych dla pracowników Teatru

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - 5 dni od podpisania umowy

 

Ofert należy składać w siedzibie zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Sekretariat - pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-15.00) do dnia 16.05.2017r. do godz.10.00

 

Załączniki

SIWZ .pdf

Data: 2017-05-09 17:12:53 Rozmiar: 852.58k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie.pdf

Data: 2017-05-09 17:12:53 Rozmiar: 548.6k Format: .pdf Pobierz

zał nr 1 formularz ofertowy.pdf

Data: 2017-05-09 17:12:53 Rozmiar: 215.5k Format: .pdf Pobierz

zał nr 2 ośw. o braku podstaw do wykluczenia.pdf

Data: 2017-05-09 17:12:53 Rozmiar: 567.75k Format: .pdf Pobierz

zał nr 3 oświadcznie o spełnianiu warunków.pdf

Data: 2017-05-09 17:12:53 Rozmiar: 411.63k Format: .pdf Pobierz

zał nr 6 wzór umowy.pdf

Data: 2017-05-09 17:12:53 Rozmiar: 220.03k Format: .pdf Pobierz

zał nr 5 wykaz dostaw.pdf

Data: 2017-05-09 17:12:53 Rozmiar: 279.71k Format: .pdf Pobierz

zał nr 4 ośw w zakresie art.24 ust.1 pkt 23 Pzp.pdf

Data: 2017-05-09 17:12:53 Rozmiar: 338.79k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.jpg

Data: 2017-05-16 13:29:19 Rozmiar: 1.07M Format: .jpg Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty.jpg

Data: 2017-05-16 13:55:46 Rozmiar: 1.1M Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 189
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Kosiła
Czas wytworzenia: 2017-05-09 17:12:53
Czas publikacji: 2017-05-16 13:55:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak