Dostawa reflektorów „ruchoma głowa” typu SPOT oparta na źródle światła LED  

 

 

 

Zamawiający:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web: www.muzyczny.org

adres e-mail: d.kruszyniak@muzyczny.org

tel. 58 785-58-71 w godz. 8.00-15.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości poniżej 209 000 euro

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy:

Dostawa reflektorów „ruchoma głowa” typu SPOT oparta na źródle światła LED

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - 7 dni od daty zawarcia umowy

 

Ofert należy składać w siedzibie zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Sekretariat - pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-15.00) do dnia 19.06.2017r. do godz.10.00

 

Załączniki

SIWZ.docx.pdf

Data: 2017-06-09 15:02:36 Rozmiar: 624.42k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie.pdf

Data: 2017-06-09 15:02:36 Rozmiar: 561.74k Format: .pdf Pobierz

zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.docx.pdf

Data: 2017-06-09 15:02:36 Rozmiar: 218.7k Format: .pdf Pobierz

zał nr 2 wykaz dostaw.docx.pdf

Data: 2017-06-09 15:02:36 Rozmiar: 339.4k Format: .pdf Pobierz

zał nr 3 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf

Data: 2017-06-09 15:02:36 Rozmiar: 587.26k Format: .pdf Pobierz

zał nr 4 oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf

Data: 2017-06-09 15:02:36 Rozmiar: 420.61k Format: .pdf Pobierz

zał nr 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf

Data: 2017-06-09 15:02:36 Rozmiar: 418.3k Format: .pdf Pobierz

zał nr 6 oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej.pdf

Data: 2017-06-09 15:02:36 Rozmiar: 346.49k Format: .pdf Pobierz

zał nr 7 formularz ofertowy.pdf

Data: 2017-06-09 15:02:36 Rozmiar: 496.51k Format: .pdf Pobierz

zał nr 8 wzór umowy.pdf

Data: 2017-06-09 15:02:36 Rozmiar: 259.28k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.jpg

Data: 2017-06-19 14:36:16 Rozmiar: 1.33M Format: .jpg Pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty.jpg

Data: 2017-06-20 10:42:50 Rozmiar: 1.28M Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 230
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Kosiła
Czas wytworzenia: 2017-06-09 15:02:36
Czas publikacji: 2017-06-20 10:42:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak