Ochrona fizyczna osób, mienia oraz monitoring obiektów Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Plac Grunwaldzki 1 

 
 

Zamawiający:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web: www.muzyczny.org

adres e-mail: d.kruszyniak@muzyczny.org

tel. 58 785-58-71 w godz. 8.00-15.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości poniżej 209 000 euro

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa:

 Ochrona fizyczna osób, mienia oraz monitoring obiektów Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Plac Grunwaldzki 1

 

Termin wykonania zamówienia

Zamówienia realizowane będzie w okresie 24 miesięcy od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.

 

Ofert należy składać w siedzibie zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Sekretariat - pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-15.00) do dnia 20.12.2017r. do godz.10.00

 

Załączniki

SIWZ.pdf

Data: 2017-12-13 16:20:46 Rozmiar: 674.63k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-12-13 16:20:46 Rozmiar: 551.19k Format: .pdf Pobierz

zał nr 1 Formularz ofertowy.pdf

Data: 2017-12-13 16:20:46 Rozmiar: 369.76k Format: .pdf Pobierz

zał nr 2 ośw. o braku podstaw do wykluczenia.pdf

Data: 2017-12-13 16:20:46 Rozmiar: 578.33k Format: .pdf Pobierz

zał nr 3 oświadcznie o spełnianiu warunków.pdf

Data: 2017-12-13 16:20:46 Rozmiar: 419.58k Format: .pdf Pobierz

zał nr 4 zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf

Data: 2017-12-13 16:20:46 Rozmiar: 281.72k Format: .pdf Pobierz

zał nr 5 Wzór umowy.pdf

Data: 2017-12-13 16:20:46 Rozmiar: 294.24k Format: .pdf Pobierz

zał nr 6 wykaz wykonanych usług.pdf

Data: 2017-12-13 16:20:46 Rozmiar: 357.87k Format: .pdf Pobierz

zał nr 7 ośw. w zakresie art.24 ust.1 pkt 23 Pzp.pdf

Data: 2017-12-13 16:20:46 Rozmiar: 211.73k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2017-12-20 15:20:18 Rozmiar: 346.97k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2017-12-21 13:25:48 Rozmiar: 307.08k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 285
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Kosiła
Czas wytworzenia: 2017-12-20 14:41:56
Czas publikacji: 2017-12-21 13:25:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak