Wymiana instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz prace budowlane związane z wymianą w/w instalacji i remontem części pomieszczeń w budynku Domu Aktora Teatru Muzycznego w Gdyni 

 

 

 

Zamawiający:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web: www.muzyczny.org

adres e-mail: d.kruszyniak@muzyczny.org

tel. 58 785-58-71 w godz. 8.00-15.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości poniżej 5 548 000 euro

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:

Wymiana instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz prace budowlane związane z wymianą w/w instalacji i remontem części pomieszczeń w budynku Domu Aktora Teatru Muzycznego w Gdyni

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - do 31.07.2018r.

 

Ofert należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Sekretariat - pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-15.00) do dnia 15.05.2018r. do godz.10.00

 

 

Załączniki

SIWZ.pdf

Data: 2018-04-30 17:11:07 Rozmiar: 380.55k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie.pdf

Data: 2018-04-30 17:11:07 Rozmiar: 264.75k Format: .pdf Pobierz

zał nr 1 opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-04-30 17:11:07 Rozmiar: 163.24k Format: .pdf Pobierz

zał nr 2 wykaz robót budowlanych i dostaw oraz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.docx

Data: 2018-04-30 17:11:07 Rozmiar: 18.82k Format: .docx Pobierz

zał nr 3 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx

Data: 2018-04-30 17:11:07 Rozmiar: 18.14k Format: .docx Pobierz

zał nr 4 oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx

Data: 2018-04-30 17:11:07 Rozmiar: 14.08k Format: .docx Pobierz

zał nr 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

Data: 2018-04-30 17:11:07 Rozmiar: 14.1k Format: .docx Pobierz

zał nr 6 oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2018-04-30 17:11:07 Rozmiar: 13.95k Format: .docx Pobierz

zał nr 7 formularz ofertowy.docx

Data: 2018-04-30 17:11:07 Rozmiar: 18.72k Format: .docx Pobierz

zał nr 8 wzór umowy.pdf

Data: 2018-04-30 17:11:07 Rozmiar: 297.19k Format: .pdf Pobierz

zał. nr 9 Dokumentacja projektowo- kosztorysowa.7z

Data: 2018-04-30 17:11:07 Rozmiar: 16.41M Format: .7z Pobierz

Informcja z otwarcia ofert.jpg

Data: 2018-05-15 13:12:40 Rozmiar: 659.89k Format: .jpg Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpg

Data: 2018-05-23 10:05:16 Rozmiar: 546.65k Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 143
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Kosiła
Czas wytworzenia: 2018-04-30 17:11:07
Czas publikacji: 2018-05-23 10:05:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak