Dostawa bonów towarowych 16.05.2018 r. 

 
 

Zamawiający:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web: www.muzyczny.org

adres e-mail: d.kruszyniak@muzyczny.org

tel. 58 785-58-71 w godz. 8.00-15.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości poniżej 221 000 euro

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Dostawa bonów towarowych dla pracowników Teatru

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - 5 dni od podpisania umowy

 

Ofert należy składać w siedzibie zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Sekretariat - pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-15.00) do dnia 24.05.2018r. do godz.10.00

 

 

Załączniki

Ogłoszenie.pdf

Data: 2018-05-16 11:27:05 Rozmiar: 214.35k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-05-16 11:27:05 Rozmiar: 354.6k Format: .pdf Pobierz

zał nr 1 formularz ofertowy.doc

Data: 2018-05-16 11:27:05 Rozmiar: 38k Format: .doc Pobierz

zał nr 2 ośw. o braku podstaw do wykluczenia.docx

Data: 2018-05-16 11:27:05 Rozmiar: 17.92k Format: .docx Pobierz

zał nr 3 oświadcznie o spełnianiu warunków.docx

Data: 2018-05-16 11:27:05 Rozmiar: 14.42k Format: .docx Pobierz

zał nr 4 oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2018-05-16 11:27:05 Rozmiar: 14.19k Format: .docx Pobierz

zał nr 5 wykaz dostaw.doc

Data: 2018-05-16 11:27:05 Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

zał nr 6 wzór umowy.pdf

Data: 2018-05-16 11:27:05 Rozmiar: 120.03k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.jpg

Data: 2018-05-24 13:06:06 Rozmiar: 517.19k Format: .jpg Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpg

Data: 2018-05-24 13:07:12 Rozmiar: 527.51k Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 81
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Kosiła
Czas wytworzenia: 2018-05-16 11:27:05
Czas publikacji: 2018-05-24 13:07:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak