Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń na potrzeby rozbudowy istniejącej cyfrowej sieci audio 

 
 

Zamawiający:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web: www.muzyczny.org

adres e-mail: d.kruszyniak@muzyczny.org

tel. 58 785-58-71 w godz. 8.00-14.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości poniżej 221 000 euro

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy:

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń na potrzeby rozbudowy istniejącej cyfrowej sieci audio

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - 7 dni od daty zawarcia umowy

 

Ofert należy składać w siedzibie zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Sekretariat - pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-14.00) do dnia 03.07.2018r. do godz.10.00

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-06-25 13:54:27 Rozmiar: 1.88M Format: .pdf Pobierz

SIWZ i załączniki .pdf

Data: 2018-06-25 13:54:27 Rozmiar: 589.38k Format: .pdf Pobierz

SIWZ i załączniki w wersji edytowalnej.docx

Data: 2018-06-25 13:54:27 Rozmiar: 110.87k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.jpg

Data: 2018-06-27 13:07:53 Rozmiar: 1.53M Format: .jpg Pobierz

Modyfikacja SIWZ.jpg

Data: 2018-06-27 13:07:53 Rozmiar: 1.65M Format: .jpg Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.PDF

Data: 2018-07-05 15:05:43 Rozmiar: 308.21k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF

Data: 2018-07-10 13:24:40 Rozmiar: 286.37k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 115
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Kosiła
Czas wytworzenia: 2018-06-25 13:54:27
Czas publikacji: 2018-07-10 13:24:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak