Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowej konsolety fonicznej 

 
 

Zamawiający:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web: www.muzyczny.org

adres e-mail: d.kruszyniak@muzyczny.org

tel. 58 785-58-71 w godz. 8.00-14.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości poniżej 221 000 euro

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy:

Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowej konsolety fonicznej

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - 7 dni od daty zawarcia umowy

 

Ofert należy składać w siedzibie zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Sekretariat - pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-14.00) do dnia 27.07.2018r. do godz.10.00

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-07-19 12:26:24 Rozmiar: 1.75M Format: .pdf Pobierz

SIWZ i załączniki.pdf

Data: 2018-07-19 12:26:24 Rozmiar: 540.8k Format: .pdf Pobierz

SIWZ i załączniki w wersji edytowalnej.docx

Data: 2018-07-19 12:26:24 Rozmiar: 107.8k Format: .docx Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-07-27 13:08:14 Rozmiar: 309.85k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpg

Data: 2018-07-31 14:56:04 Rozmiar: 534.98k Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 134
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Kosiła
Czas wytworzenia: 2018-07-19 12:26:24
Czas publikacji: 2018-07-31 14:56:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak