Dostawa bonów towarowych 

 
 

Zamawiający:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia

adres web: www.muzyczny.org

adres e-mail: m.mazurkiewicz@muzyczny.org

tel. 58 785-58-09 w godz. 8.00-15.00

fax 58 785 58 61

 

Tryb udzielenia zamówienia

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości poniżej 221 000 euro

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Dostawa bonów towarowych dla pracowników Teatru

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - 5 dni od podpisania umowy

 

Ofert należy składać w siedzibie zamawiającego:

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Sekretariat - pokój nr 23 (w dni robocze w godz. 8.00-15.00) do dnia 23.11.2018r. do godz.10.00

 

Załączniki

Ogłoszenie.pdf

Data: 2018-11-15 09:07:14 Rozmiar: 147.11k Format: .pdf Pobierz

zał nr 2 ośw. o braku podstaw do wykluczenia.pdf

Data: 2018-11-15 09:07:14 Rozmiar: 108.57k Format: .pdf Pobierz

zał nr 1 formularz ofertowy.pdf

Data: 2018-11-15 09:07:14 Rozmiar: 73.01k Format: .pdf Pobierz

zał nr 3 oświadcznie o spełnianiu warunków.pdf

Data: 2018-11-15 09:07:14 Rozmiar: 95.12k Format: .pdf Pobierz

zał nr 4 oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej.pdf

Data: 2018-11-15 09:07:14 Rozmiar: 65.67k Format: .pdf Pobierz

zał nr 5 wykaz dostaw.pdf

Data: 2018-11-15 09:07:14 Rozmiar: 78.36k Format: .pdf Pobierz

zał nr 6 wzór umowy.pdf

Data: 2018-11-15 09:07:14 Rozmiar: 78.42k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-11-15 10:05:32 Rozmiar: 165.04k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-11-23 12:08:37 Rozmiar: 383.5k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2018-11-23 12:08:37 Rozmiar: 391.61k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 52
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Kosiła
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Kosiła
Czas wytworzenia: 2018-11-15 09:07:13
Czas publikacji: 2018-11-23 12:08:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak