Status prawny 

 
 

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni jest samorządową instytucją kultury, dla której prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym.

Teatr posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury Samorządu Województwa Pomorskiego, pod numerem RIK woj.pom. 8/99/2008.
Organizatorami Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni są Samorząd Województwa Pomorskiego i Gmina Miasta Gdyni.
Teatr Muzyczny został utworzony uchwałą Nr 399/XXXI/57 Prezydium Wojewódzkiej rady Narodowej w Gdańsku z dnia 28 października 1957 roku w sprawie utworzenia Teatru Muzycznego.
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni działa na podstawie:
1)    ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.)
2)    umowy z dnia 10 września 2007 roku w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Miasta Gdyni zmienionej aneksem nr 1 z dnia 9 września 2009 roku
3)    statutu Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, stanowiącego załącznik do uchwały nr 135/XI/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie nadania statutu Teatrowi Muzycznemu im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
 
Dokumenty do pobrania:
 
 

Liczba odwiedzin : 1326
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Mateusz Gigiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : jbrzostek
Czas wytworzenia: 2014-02-14 13:16:59
Czas publikacji: 2018-01-25 13:32:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak