Przedmiot działalności 

 
 

Celem Teatru jest tworzenie, prezentacja i upowszechnianie kultury teatralnej.


Do podstawowych zadań Teatru należy aktywny udział w życiu kulturalnym miasta, województwa i kraju, poprzez realizację i prezentację najwyższej jakości widowisk teatralno-muzycznych, opartych na najbardziej wartościowych działach literackich i muzycznych oraz zaspokajanie społecznych potrzeb uczestnictwa w kulturze.


Teatr realizuje swoje cele i prowadzi działalność artystyczną w szczególności przez: 

1)      produkowanie i wystawianie widowisk teatralno - muzycznych we własnej siedzibie i poza nią z wykorzystaniem własnego zespołu i zaproszonych artystów,
2)      kreację i promocję repertuaru musicalowego we współpracy z wybitnymi autorami tekstów literackich i kompozytorów,
3)      poszukiwanie repertuaru inspirowanego historią i kulturą regionu,
4)      organizowanie koncertów muzyki popularnej,
5)      wystawianie spektakli dramatycznych tworzonych we współpracy z osobowościami teatru polskiego i światowego,
6)      organizowanie widowisk para-teatralnych związanych z wernisażami, wystawami, koncertami, recitalami najciekawszych twórców kraju i zagranicy,
7)      prowadzenie impresariatu artystycznego i działalności objazdowej (zwłaszcza na terenie województwa pomorskiego), a także organizowanie występów innych teatrów i zespołów na własnych scenach i poza własną siedzibą, w kraju i za granicą,
8)    organizowanie imprez kulturalnych, wystaw własnych i zleconych, przegladów i festiwali,
9)      edukację teatralną realizowaną w szczególności poprzez:
a) współpracę z Państwowym Policealnym  Studium Wokalno - Aktorskim im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, które kształci przyszłych aktorów scen muzycznych,
b) współpracę ze szkołami prowadzącymi edukację artystyczną młodzieży,
c) opiekę artystyczną nad młodzieżowymi grupami teatralnymi,
d) prowadzenie działalności popularyzatorskiej np. w formie warsztatów teatralnych, klubów dyskusyjnych, praktyk, pokazów, spotkań z artystami,
10)      współpracę z innymi instytucjami kultury.
 

Liczba odwiedzin : 1103
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Mateusz Gigiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : jbrzostek
Czas wytworzenia: 2012-07-18 09:58:24
Czas publikacji: 2015-09-14 11:58:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak