Organy i ich kompetencje 

 
 

Dyrektor Igor Michalski

 

Zgodnie ze statutem Teatru Dyrektor zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor odpowiada za całość spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Teatru.

Uchwała Nr 1437/312/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (str.1)

Uchwała Nr 1437/312/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (str.2)

Uchwała Nr 933/260/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania dyrektora Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

 

Z-ca Dyrektora Bogdan Gasik

 

Uchwała Nr 1162/94/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni oraz powołanie Zastępcy Dyrektora Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

 

Liczba odwiedzin : 1159
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Mateusz Gigiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : jbrzostek
Czas wytworzenia: 2014-01-24 15:00:57
Czas publikacji: 2018-01-25 13:41:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak