Struktura własnościowa 

 
 

Teatr samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Teatr Muzyczny jest właścicielem budynku Teatru w Gdyni Plac Grunwaldzki 1, oraz użytkownikiem wieczystym gruntu, stanowiącego wydzieloną działkę nr 685/174, zapisaną w Księdze Wieczystej nr GD1Y/00017377/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni  Wydział Ksiąg Wieczystych.

Teatr Muzyczny jest właścicielem budynku Domu Aktora przy ul. Witomińskiej 12 w Gdyni i użytkownikiem wieczystym gruntu stanowiącego wydzieloną działkę nr 1109/239, zapisaną w Księdze Wieczystej GD1Y/00102027/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział Ksiąg Wieczystych

Obiekt, w którym ma siedzibę Teatr wraz z obiektem Domu Aktora w Gdyni jest wpisany do wykazu obiektów o szczególnym znaczeniu dla kultury, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki, z dnia 6 stycznia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. Nr 21, poz. 185 ze zm.).

 

Liczba odwiedzin : 970
Podmiot udostępniający informację : Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Osoba wprowadzająca informację : Mateusz Gigiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : jbrzostek
Czas wytworzenia: 2012-07-18 12:39:22
Czas publikacji: 2015-09-14 09:26:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak